Skip to content

Øveriet

Ideen om Øveriet ble til da to bandmusikere så seg lei på dårlig ventilasjon, elendig service, slitsom akustikk og usikre leiekontrakter. Frustrasjonen resulterte i at de investerte både sparepenger, lån og mye tid i å etablere 18 lydisolerte øvingsrom i Oslo sentrum.

Øveriet er i dag et kreativt kollektiv bestående av 60 øvingrom fordelt på tre avdelinger, og huser ca. 1000 musikere fordelt på mer enn 250 band.

For Øveriet har vi laget nettsider og kampanjer.

Øveriet