Skip to content

Stolt

Bemannings- og rekrutteringsbyrået som en gang i tiden het Jobz, heter i dag Stolt. Årsaken til dette er rett og slett Bajasen, og et lederskap i Stolt som gladelig trykket det nye navnet til brystet. For dem var menneskene ressurser, og vi skjønte raskt at dette var et annerledes byrå. Det handlet ikke om Jobz, eller “jobber”. Et eksempel på dette var stoltheten det var internt når noen av deres utleide arbeidere fikk fast stilling utenfor byrået.

Gjennom en prosess sammen, så endte det hele opp i et event for bedriften hvor de ansatte i administrasjonen ble invitert til fest. Vi i Bajasen tok regien og etter et nøye planlagt talkshow, hvor de to aktive eierne Brede og Heine Aardalen var intervjuobjekter, skulle de ansatte endelig få vite den egentlige grunnen til denne festen. De skulle nå få et nytt navn. Dette ble presentert av oss og det nye navnet var Stolt.

Mens talkshow og presentasjon ble holdt i 2. etasje, ble hele resepsjonsområdet og vinduer i 1. etasje omprofilert til Stolt, slik at alt var nytt når de ansatte skulle ut å lufte seg. Stemningen var god og det ble ikke noe dårligere når Trang Fødsel spilte opp til fest etterpå. Vi laget de nye websidene som ble lansert samme kveld, og Jobz hjemmeside ble byttet til Stolt. Samme medarbeidere som før, sammen visjon og drøm, men med et nytt navn.